top

Generalforsamling 2019

13. februar 2019

Generalforsamling        
DagsordenLørdag d. 2. marts 2019  kl. 09.15  i Gimles Cafe 
 1.  Valg af dirigent
 2.  Beretning fra formanden
 3.  Fremlæggelse af regnskab og budget
 4.  Fastsættelse af kontingent
 5.  Valg af kasserer                                  -    Hanne Lund genopstiller
 6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer        -    Rita  Elvig    genopstiller
  • Bente Brunebjerg genopstiller
     
       Leif Ravnbak udtræder af bestyrelsen, men fortsætter som medhjælper
       Suppleant Mogens Højenvang indtræder i bestyrelsen for resten af perioden.
 7.  Valg af suppleant for et år                
 8.  Valg af revisor                                     -    Karin E. Hansen genopstiller
 9.  Valg af revisorsuppleant for et år        -    Svend Ejvin Jensen genopstiller
10.  Indkomne forslag.                                                                                                                                   
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
11.  Eventuelt
Ønskes der servering af kaffe/te og morgenbrød ved generalforsamlingen skal man tilmelde sig hos formanden.  jensbrandt@pedersen.mail.dk 
Tlf.  21623993 eller meddele det ved en koncert.
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
  
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

                                                                    

                                          Roskilde kommune og Gimle støtter LørdagsJazzen


LørdagsJazzen i Roskilde | Formand: Jens Brandt Pedersen | Telefon +45 2162 3993 - E-mail: Jens Brandt Pedersen

WebDesign: © Uffe Eskildsen - Telefon: +45 2142 0000 - E-mail: Uffe Eskildsen
Copyright © Lönsboda Pistolskytteklubb - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.